Med kvickhet och briljans återkommer Mary Beard, professor i antikens historia och Storbritanniens mest kända forskare i klassiska studier, till genusfrågorna och beskriver på vilket sätt kraftfulla kvinnor har behandlats genom historien. Med exempel som spänner från den antika världen till dagens samhälle utforskar hon kvinnohatets kulturella bakgrund, reflekterar över kvinnors möjligheter att göra sin röst hörd i offentligheten, belyser vår kulturs tankar om relationen mellan kvinnor och makt, och visar hur ett fåtal starka kvinnor motsätter sig att pressas in i ett maskulint mönster.
Utifrån sina personliga erfarenheter av sexism och könskodad aggressivitet på nätet ställer Mary Beard frågan: Om kvinnorna inte befinner sig helt innanför maktens strukturer, då är det väl makten vi behöver omdefiniera snarare än kvinnorna?

Kvinnor och makt av Mary Beard kom ut 2018. Boken är baserad på två föreläsningar av Mary Beard. Mary Beard är professor i antikens historia vid Newnham College i Cambridge och redaktör för den klassiska litteraturen på Times Literary Supplement. Hon har gett ut flera populärvetenskapliga böcker, som t.ex. SPQR. Historien om det antika Rom. 

Kvinnor och makt väckte min nyfikenhet för ett tag sedan och när den fanns på bokrean tidigare i år så slog jag till och köpte den. Ganska snart därefter så läste jag den.

Kvinnor och makt är en kort och lättläst exposé över historiska händelser som illustrerar . Den är intressant ur ett historiskt perspektiv, men jag hade helt andra förväntningar och blev därför besviken. Förmodligen var jag dåligt påläst men jag hade fått intrycket att den skulle innehålla fler användbara paralleller till nutida maktstrukturer. Det finns förvisso exempel från Trumps valkampanj och hatet mot Hillary Clinton, men jag hade hoppats på mer som kunde väcka funderingar och vara användbart i min vardag. Just genus och makt är något som intresserar mig.

Kvinnor och makt är lättläst men samtidigt något trög. Texten flöt inte, vilket förvånade mig då den bygger på tal som Mary Beard har hållt. De historiska berättandet och att det handlar om antiken är det som håller mitt intresse uppe.

Boken var såpass kort att jag inte hann ändra mig, utan förblev besviken. Mitt betyg hade kunnat vara högre med andra förväntningar.

Omdöme: En kort historisk exposé om maktstrukturer
Betyg: 3

Bloggat om boken har Feministbiblioteket, med näsan i en bok, Ewelinas bokblogg och Fiktiviteter

Mer om boken kan du läsa här
Förlag: Norstedts
Originaltitel: Women and Power – A Manifest
Översättare: Annika H Löfvendahl
Sidor: 110
Betyg på Goodreads: 4,05 baserat på 19 005 betyg
Hur jag fick tag på den: Nyinköpt på bokrean
Utläst: 3 mars 2020