tematrioI veckans Tematrio skriver Lyran: Just nu läser jag Virginia Woolfs Ett eget rum, en text som väcker många tankar kring kvinnors villkor. Hon poängterar bland annat att det genom historien varit män som skrivit  de stora kvinnoporträtten. Inspirerad av detta är veckans tema män som skriver om kvinnor. Långa eller korta texter, forntida eller samtida, välj själv.

Jag väljer tre stycken samtida. Några stora kvinnoporträtt kanske det inte är, men det är böcker skrivna av män, med kvinnor som huvudpersoner.

  1. Little Bee av Chris Cleave. Om den engelska journalisten Sarah O’Rourke och den tonåriga Little Bee från Nigeria.
  2. Det är jag som är Caroline av Peter Barlach. Om 17-åriga Caroline som efter ett bråk med sin mamma tar henne på orden och flyttar ut.
  3. Britt-Marie var här av Fredrik Backman. Om 63-åriga Britt-Marie som lämnar sin man och flyttar till Borg för att bli fastighetsskötare.