toptentuesdayI veckans Top Ten Tuesday hos The Broke and the Bookish är temat: Top Ten Things I Am Thankful For (could be bookish or not — up to you)

Visserligen är det en bokblogg men jag väljer att lista tio saker som inte är bokrelaterade, med något undantag. Det blir nog mest självklarheter.

1. Min familj.
2. Mina vänner
3. Att jag har ett jobb.
4. Att jag lever i en demokrati.
5. Att det är gratis att gå i skolan och vi har skolplikt.
6. Att sjukvården är tillgänglig för alla.
7. Gratis sjukvård och tandvård för barn
8. Att jag har råd att köpa mat.
9. Att jag kan läsa.
10. Att jag har möjlighet att skaffa böcker och annat att läsa utan censur.