20130826_183617Recensionsexemplar. Kan förgylla vilken måndag som helst!