OK. Man kan hävda att det här med recensionsexemplar för tillfället gått lite överstyr. Med betoning på lite. Men att hävda att vi inte har bokhylleplats för nya fina böcker, det är väl ändå fullständigatt fara med osanning?