Helgens bokbloggsjerka hos Annika har följande tema: Vilken är din favoritmiljö i böckernas värld?

Miljö kan ju betyda rätt mycket, både den fysiska miljön där böckerna utspelar sig och den tidsmässiga miljön. Ofta märker jag att jag tycker mer om böcker som har kulturella och tidsmässiga referenser till saker som jag kan relatera till. Det innebär ofta att de har referenser till 70- och 80-talen då jag växte upp. Det kan innebära populärkultur, politik, omvälvande händelser eller fenomen. Vad gäller den fysiska miljön så blir det på samma sätt sådana jag kan relatera till, t.ex. orter i Sverige, Norge, USA eller England som jag tillbringat längre perioder av min tid. Exempel är Sundsvall, Uppsala, Brighton och Bergen. Samtidigt så riskerar man att upptäcka fel i alltför tydliga referenser. Det här är den typen av böcker där jag känner mig hemma. Samtidigt behöver inte det betyda att mina största läsupplevelser utspelar sig i det som jag trott är min favoritmiljö! Ett exempel är Linda Olssons böcker.